Pemberian Yang Murah Hati Kepada Tuhan

Pemberian Yang Murah Hati Kepada TuhanBerdasarkan Amsal 11:24-25, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum.

Marilah kita melakukan satu perkara besar bagi Tuhan yaitu menjadi orang yang murah hati dan memberi dengan murah hati kepada Tuhan.

Ikuti kotbah ini untuk mengerti alasan dan manfaat memberi dengan murah hati kepada Tuhan.