Ganti Bahasa:
Bacaan Alkitab Hari Ini: Matius 26:31-46

Yesus memberitahu Petrus, “Malam ini juga, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal Aku tiga kali.” Kemudian Ia pergi ke Getsemani dan berdoa, “Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku. Tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.”

Penerapan
  • Jika kita menaruh pengharapan dan kepercayaan kita pada diri kita sendiri, kita cenderung akan gagal begitu muncul tanda-tanda datangnya persoalan. Namun jika kita berakar di dalam Kristus, maka badai yang paling besar sekalipun tidak akan dapat menggoyahkan kita.

  • Kekuatan kehendak kita sendiri tidak akan membuat kita menjadi kuat, sebagaimana jika kita bersandar pada kekuatan Allah untuk menguatkan dan memampukan kita agar dapat melaksanakan komitmen kita. Kekuatan yang sesungguhnya timbul ketika kita bersandar pada kuasa Allah.